Неясната закана „Ще дойда довечера у вас и ще те скъсам и разкатая“, която регистратор на коли в КАТ изсъскал на дежурен полицай, накара органите на разследването да проверят значението на думите в тълковен речник. Това се наложи, след като делото срещу разгневения мъж веднъж бе върнато от съдебен състав на Окръжния съд, тъй като не можело да се разбере с какво точно униформеният е бил заплашен - дали с побой, дали с посегателство върху дома му или пък с нещо друго. В крайна сметка, след като недоразуменията бяха изчистени, регистраторът се сдоби с окончателна условна присъда от 4 месеца с 3-годишен изпитателен срок.
Инцидентът, за който „Утро“ подробно разказа, се корени в организацията по регистриране на коли в КАТ. Както е известно, суматохата там е обичайна, а чакането - неизменно. Причината - големият наплив от желаещи да регистрират коли, голяма част, от които румънци. Именно затлачената работа роди и феноменалната професия регистратор на коли. 
На 13 февруари 2015 година в КАТ вече се работело по нова система - дежурен полицай раздавал номера, докато преди това процедурата била рай за регистраторите, тъй като вземали неограничен брой талончета за деня от машина.
Така около 13 часа към гишето на униформения се приближил човек, който поискал номер, но му бил отказан. Причината била, че се изчаквало всички предишни заявки да бъдат обработени и едва тогава да постъпват нови. След като чул отказа, регистраторът отишъл до гишето, отворил прозореца, навел се и му казал: „Довечера съм у вас и ще те скъсам и разкатая“. Полицаят не реагирал на агресията и само го попитал къде е заявлението му за регистрация, но отново му било натъртено: „Ти чу ли какво ти казах? Довечера съм у вас и ще те разкатая“.
След повторното заплашване полицаят разпоредил на висок тон на регистратора да се маха от гишето и когато младият мъж тръгнал да излиза от сградата на КАТ, заплашеният полицай му поискал документите за проверка. Последвал отказ в духа „Какъв си ти, че да ми искаш документите“. Тогава се намесил младши автоконтрольор, който обяснил на нервния посетител, че трябва да изпълнява полицейските разпореждания, но той отново отказал. Затова бил отведен в дежурната стая, където  продължил да вика на висок тон, че ще „оправи“ полицая. 
Всичко можело да приключи с издадения протокол за полицейско разпореждане, който регистраторът отказал да подпише и си тръгнал. Малко по-късно обаче той се върнал в сградата на КАТ и отишъл до злополучното гише. Ударил с ръка по плота и отново се обърнал към униформения със заканата, че ще отиде у тях и ще го разкатае. Тогава бил отведен при началник на група в КАТ, а по-късно и във Второ районно. 
Изнервеният регистратор вече веднъж бе наказан на половин година условно с три години изпитателен срок. Присъдата обаче беше обжалвана, а второинстанционните съдии прецениха, че не е прецизирана формата на закана към униформения. Заради неясната заплаха „Ще дойда довечера у вас и ще те скъсам и разкатая“ делото бе върнато на прокуратурата. Затова се стигна и до помощта на тълковен речник, който да внесе повече светлина около значението на думите. След ремонт делото отново влезе в съдебната зала, като регистраторът този път чу четири месеца условно наказание с три години изпитателен срок. Съдиите отчетоха, че вече е ясно, че заканата е за побой и присъдата бе потвърдена окончателно и на втора инстанция.