С тържествена церемония и прерязване на трикольорна лента от кмета Пламен Стоилов, неговия заместник Иван Григоров и директорката на детска градина „Чучулига“ Скарлет Гвоздейкова вчера бе официално открита обновената сграда на детското заведение. То е с нова дограма, външна топлоизолация, нова хидроизолация и топлоизолация на покрива, както и ремонтирана отоплителна инсталация. Общата стойност на енергийното обновяване е 114 994 лева. Строително-монтажните работи се финансират по проект, който Общината изпълнява в рамките на „Инвестиционна програма за климата“ на Националния доверителен екофонд, като 15% от сумата - 17 249 лв. са от общинския бюджет. Очаква се от този месец да бъде повишен енергийният клас на сградата, което ще намали консумацията и сметките за ток, ще подобри микроклимата и ще се намалят емисиите от парникови газове в атмосферата. 
Кметът Стоилов заяви, че се гордее с високия стандарт, постигнат в русенските детски градини, а директорката Гвоздейкова благодари за слънчевата, уютна и модерна сграда от името на всички учители, родители и деца.