Осем проекта ще подкрепи финансово общинската фондация „Русе - град на свободния дух“, стана ясно вчера. Постъпилите проектни идеи са били 35 с общо финансиране от 499 319.08 лв., като средствата, които авторите на предложенията са очаквали от фондацията, са били 349 195,68 лв. Одобрените 8 проекта ще получат общо 68 310 лева. 
Основният фокус на конкурса тази година е поставен върху подпомагането на широкомащабни събития с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности, както и върху нестандартни и оригинални идеи, обясняват от фондацията. 
Най-голямата сума, която се отпуска, е 15 300 лева и е за Русенска опера, която ще прави детска оперета „Ани в царството на цветята“. 12 500 лева ще получи сдружение „Артеа“, за да проведе на 25 и 26 юни международен фестивал на живите статуи. Следващата по големина сума - 11 470 лева, е за клуб „Настроение“ и проекта „Русе, танцувай“. 10 720 лева ще получи сдружението „Асоциация европейски младежки път - Русе“ за събитие, формулирано като „Международен симпозиум „Дунав - вдъхновение и цвят“. 10 280 лева пък ще бъдат дадени на Училището по изкуствата за идеята „По вода“. 4200 лева ще бъдат отпуснати на Дунавската задруга на занаятите за идеята „В къщите на стария Русе“. С 2080 лева студентското туристическо дружество „Академик“ ще направи нещо, което се казва „Под знамето на червеноводската чета“. Най-малката сума - 1760 лева, е за клуб „Мечтание“ за проекта „Малки къщички-библиотеки“. 
От списъка с одобрените проекти не се разбира коя идея какво точно ще представлява и какво да очакват русенци от нея. Нито пък се разбира кои са били отхвърлените проекти - както и при предишни конкурсни сесии, обявявани от фондация „Русе - град на свободния дух“, те не са представени на сайта на организацията по никакъв начин. Така остават усещането за възможна субективност в работата на конкурсната комисия, както, впрочем, и съставът на самата комисия, оценила на кого да се дадат пари.