С 23% повече приходи от нощувки са получили хотелите и другите места за настаняване в Русенско през декември в сравнение с година по-рано. Това показват данните на националната статистика за последния месец на миналата година. Броят на отседналите в областта туристи не се е увеличил чак толкова - с близо 18%. Средният им престой обаче е бил по-дълъг, поради което броят на реализираните нощувки нараства с 32 на сто или почти 1/3.
И през декември най-предпочитани са били местата за настаняване с 1-2 звезди. През декември в такива средства за подслон са отседнали 2280 човека. Най-реномираните 4-звездни хотели са привлекли почти толкова - 2082. И макар те да са реализирали по-малко нощувки, са събрали за тях доста повече приходи - 219 хил. лева срещу 154 хил. лева в най-ниската категория. 
В хотелите с 3 звезди, които в областта са 11, са пренощували най-малко лица - 1705, които са донесли приходи от 159 хил. лева.
Регистрираните през декември 2015 г. туристи са 6068, като от тях 1302 са чужденци. Спрямо декември 2014 г. е регистрирано увеличение на нощувките и от българи, и от чужденци. Поради това, въпреки известното пренасочване към по-ниско категоризираните средства за подслон, хотелите не само не намаляват приходите си, но дори ги увеличават. Постъпленията от нощувки във всички места за настаняване в областта за декември миналата година възлизат на 531.8 хил. лв.