Министерството на правосъдието подготвя цял пакет от законодателни промени по наказателната политика спрямо децата, съобщи заместник-министърът на образованиетоВергиния Мичева в град Завет, където посети Възпитателното училище - интернат. Освен подготвяния нов Закон за детското правосъдие, който ще отмени Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, промени ще има в Наказателния кодекс, в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за изпълнение на наказанията: 
Нашите задължения, на България, подписала Конвенцията за правата на детето, и добрите практики на другите държави показва, че по отношение на непълнолетните трябва да прилагаме други методи, а не наказателната мярка. Понякога дори децата не знаят защо са осъдени, защо са наказани, защо се намират тук. По-добре е да се положат усилия те да се превъзпитат, да разберат, да им се даде наистина втори шанс за живота. Ако разбира се не могат, тогава наказанието е единствената мярка.

Възпитателните училища и интернати не трябва да се закриват, но трябва да бъдат реформирани, за да бъде по ефективна работата с децата в риск, каза още заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева.
Трябва да се развиват допълнително възпитателни и трудови дейности, за да могат на тези деца да им се дадат способности.