Проекти за осветление, включително LED, разработвани от учени в Русенския университет, са обект на интерес от екип на Технологичната академия в Резекне, Латвия. Преподаватели от двете висши училища си сътрудничат в областта на инженерните науки и разширяват партньорството си. Това стана ясно на работна среща между делегация, водена от ректора на Технологичната академия в Резекне, проф. Едмундс Тейрумниекс, и академичното ръководство на Русенския университет. По време на разговора бяха обсъдени нови възможности за съвместни научни разработки и обучение на студенти.

Латвийското висше училище има разработена технология за ултразвукова обработка на метални изделия, след която се подобряват механичните качества на материала, съобщи ректорът проф. Тейрумниекс. В тази насока е възможно сътрудничество с различни факултети на Русенския университет, още повече, че изпитанията „на терен“ се осъществяват в България (в немско-българска фирма, базирана в Габрово).

На срещата беше обсъдена и идеята за магистърска програма, която да даде възможност на студенти от Русенския университет да се обучават в Технологичната академия в Резекне. Беше даден пример със споразумение, сключено през септември миналата година между латвийското висше училище и немски университет. Студентите, завършили магистърския курс, получават немска и латвийска диплома, а при интерес от страна на Русенския университет е възможно да се присъедини и той, каза ректорът проф. Едмундс Тейрумниекс.

Ние имаме опит с две подобни съвместни програми, сподели ректорът на Русенския университет, проф. Велизара Пенчева. Едната е създадена с помощта на Конференцията на германските ректори и е в партньорство със Стопанска академия Букурещ в професионално направление Политически науки, а другата е „Мениджмънт на качеството и метрология“, съвместно с румънски и френски университет.

Проф. Пенчева предложи да се направи годишна програма на конференциите на двете висши училища и да се координира участието на студенти и преподаватели в тях.