Драстичен спад на продажбите и засилващи се негативни тенденции обяви русенският производител на чорапи „Фазан“ АД в предварителния си финансов отчет за изминалата 2015 г. Четвъртото тримесечие се оказва най-слабо по отношение на нетните приходи от продажби през годината - 732 хил. лева. Спадът спрямо предходното тримесечие е с 27,6%, а спрямо последното тримесечие на 2014 година - с 40,1%. 
Основната причина за намаляването на поръчките е силно конкурентната среда, чиито компоненти са няколко: външни - невъзможност да се конкурираме с ниските цени на далекоизточното производство; постоянната обезценка на турската лира, водеща до увеличаване възможностите на огромния производствен потенциал в съседната държава, и вътрешните - тенденция за непазарно увеличаване на цената на електроенергията, за ръст на възнагражденията в региона и увеличаване на осигурителната тежест за ниско платените работници, посочва в доклада си мениджмънтът на „Фазан“ АД.
Дружеството приключва 2015 година със символична печалба в размер на 3 хил. лева. Прогнозите за настоящата година са още по-песимистични. През 2016 година се предвижда задълбочаване на тенденцията в спад на продажбите до 40% в сравнение с 2015 година. През най-силното първо тримесечие на 2016 продажбите ще достигнат 755 хил. лева и този обем няма да бъде постигнат в следващите периоди. Това вероятно ще доведе до отрицателен финансов резултат на дружеството през настоящата 2016 година. 
Предприятието работи в нестабилна и трудна за прогнозиране международна среда поради рязко поскъпналия обменен курс долар/евро и свързаните с него доставки на суровини и промените при конкурентните производители. Основните клиенти във водещи направления като Германия, Франция и Великобритания са с достатъчно добри позиции на пазарите, на които оперират. Основната задача е запазването им като такива с качествена стока и коректно отношение към договорените срокове на възложените поръчки, коментират от „Фазан“.
Дружеството продължава да работи при необичайното равнище на конкуренцията в отрасъл текстилна промишленост, включително влиянието на сивата икономика в сектора. Ценовият натиск на вносната, предимно некачествена стока от Далечния изток оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари, казват от „Фазан“.