Инж. Владислав Великов е специалист по подобрителни процеси и синхронно производство. Реализирал е успешни проекти в подобряване на ефективността на компании от различни индустрии като IT, хранително-вкусова, автомобилна и текстилна. Методологиите, които използва при създаването на постоянно подобряващи се процеси, са Lean, „Теория на ограниченията“, „Тотално управление на качеството“ и др. Работил е в няколко международни компании, в които е реализирал добри резултати. Сега е собственик на консултантска компания „Improvinn“.

Един от най-ефективните методи за намаляване на времето за реакция при предлагането на услуги е работата с малки партиди. Често се среща някой човек да събира известно време документи от един вид и след 4 дни да ги обработва наведнъж. Тази практика забавя обработката, движението на документите и увеличава времето за изпълнение на задачата.
В някои компании счетоводството събират всички фактури за плащане и накрая на месеца ги обработват наведнъж. Това много забавя работата и ако има проблемна фактура отнема време, за да се установи къде е грешката и след това да се поправи.
Идеята за работа с малки партиди е един от големите приноси на Япония в света на мениджмънта. Намаляването на размера на партидите допринася за голямо намаляване на времето за изпълнение на поръчките и работата по потока. Намаляването на работните партиди води до два големи позитивни резултата:
1. Намаляване на WIP и времето за реакция.
2. По-добро спазване на графика и увеличаване на качеството на обслужване.
Опитът показва, че добрите резултати се виждат веднага след внедряването на този метод. 
Правилото за прилагането му е: използване на малки, подходящи и умни партиди.
1. Малки партиди - обикновено по-малки от досега използваните. 
2. Подходящи партиди - размерът на партидите трябва да е съобразен със скоростта, с която клиента иска да получава доставката си, било то документи, свършени задачи или продукция.
3. Умни партиди - съобразявайки се със специалните нужди на клиента, трябва да можем да променяме размера на партидите.
Работата с малки партиди позволява на компаниите да произвеждат голямо разнообразие от продукти/услуги и в същото време да имат кратък срок за реакция. Малките партиди също така предлагат по-добрo персонализиране на продуктите, високо качество и кратки срокове за доставка. 
Когато използваме големи партиди, времето за реакция е голямо. Това изисква организацията да има големи количества готова продукция, много блокиран капитал и увеличаващи се разходи. Високите разходи идват от това, че има високи разходи за съхраняване на продукцията и нуждата от продажба на ниска цена на застояла продукция.
Но защо компаниите рядко използват малки партиди? Ето някои от ограниченията, които ни спират да го правим:
1. Страх от увеличване броя на настройки. Настройките са непродуктивно време. По време на настройките ние не можем да произвеждаме или да осигуряваме услуги. Тъй като процеса на настройка преди е бил сложен и продължителен, има тенденция за намаляването им колкото може повече. Това води до използване на големи партиди. Всъщност времето за настройки може да се намали значително, без да инвестираме големи суми. 
2. Страх от по-сложен контрол. Използвайки малки партиди привидно води до схващането, че контролът ще се осъществява по-трудно. Разбира се, че ще се наложи да се обработват повече партиди, но тъй като са малки, работата по тях е кратка и лесна. 
3. Увеличаване на разходите за единица продукция. Всички счетоводители могат да спрат да четат, защото това няма да им хареса. Разходното счетоводство е в основата на едни от най-големите проблеми във всички компании. То е базирано на грешни допускания и един метод за усредняване и разпределение на разходите, който вече не е валиден в наши дни. Много често ще чуете „Това е много скъпо да го произведем в нашия завод, режийните ни са много големи. Ще го дадем на някой друг завод да ни го изработи“. Термини като „разход за продукт“, „марж на продукт“ и „печалба от продукт“ са се превърнали в основни за много организации. Използвайки разходното счетоводство ние сме започнали да класифицираме целия бизнес „по продукти“. 
Има една история написана от Акио Морита, президент на Sony. Когато Sony е била малка компания, той получил голяма поръчка от американска компания, която имала верига от 150 магазина. Морита трябвало да подготви ценова оферта за 5000, 10 000, 30 000, 50 000 и 100 000 броя. Морита изпратил офертата и ето какъв отговор получил от американската компания:
„Г-н Морита, работя като мениджър доставки почти 30 години, но Вие сте първият човек, който ми е написал, че ако купувам повече бройки, цената на бройка се увеличава. Това не е логично.“
Не е логично в света на разходите. В света на оборотното счетоводство е съвсем логично, ако изобщо знаем какво означава думата „логично“ и какъв смисъл има в нея. 
Много счетоводители са наложили мисленето за разходно счетоводство в различни компании, като дори те не знаят защо трябва да се използват тези изчисления. Ето един пример защо хората не искат да използват малки партиди: имаме работна станция (или човек), която не е тясно място. Времето за настройка е 1 час, а времето за обработка на единица продукция е 1/4 часа. Разходите за една бройка в партида от 100 броя е:
Т (100) = (1 + 1/4х100)/100 = 0,26 часа/брой
Ако използваме партиди от по 10 броя, ще получим:
Т(10) = (1 + 1/4х10)/10 = 0.35 часа/брой.
Това изчисление, колкото и да ни се струва вярно, е локален поглед и предизвиква субоптимизации, особено на места, които не са тесни.   
https://vladyvelikov.wordpress.com/
[email protected]; 0885-833-629