Трима са кандидатите за обществената поръчка за събаряне на общински сгради и за принудителното премахване на строежи. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите.
Първата фирма е „Мик Билд-Русе“ с широк предмет на дейност.
Русенската „Вегак“, която основно се занимава с хотелиерство, е вторият кандидат.
Последната фирма, подала документи по поръчката за събаряне на общински сгради, е русенската „Медиком“, която също е с широк предмет на дейност.
Прогнозната стойност на поръчката е 220 000 лева, а срокът за изпълнение е до края на 2016 година. Събарянето на постройки ще бъде възлагано поотделно и при необходимост, като изпълнителят ще получава пртедварителна количествена сметка и придружително писмо с указания за срока на изпълнение за всеки обект.