Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 касиер в обменно бюро, средно обр. – икономическо, английски език

5 продавачи, разносна търговия, средно обр. – икономическо, шофьорска книжка кат. В

3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо

1 офис мениджър, средно/висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление, компютърна грамотност

1 преподавател по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности, висше обр. – НУП с чужд език, ПНУП, компютърна грамотност

1 продавач консултант, средно обр.- икономическо

3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство

3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство

1 организатор продажби и реклама, средно обр. - маркетинг

1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване

1 хлебар, средно обр. – зърно преработване

1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език

3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо

1 офис мениджър, средно/висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление

1 продавач консултант, средно обр.

2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 снабдител, доставчик, средно обр. - строителство

3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо

1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. - икономическо

1 отчетник, средно/висше обр. - икономическо

12 продавачи консултанти, средно обр.

1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол

1 консултант продажби, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати

3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК

2 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално

1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини

1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност

20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

- За обучение по време на работа

 

1 касиер в обменно бюро, средно обр., английски език

40 машинни оператори, основно/средно обр.

2 техници механици, основно/средно обр.

20 шивачи, основно/средно обр.

4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В

1 склададжия, основно/средно обр.

1 фрезист, основно/средно обр.

1 стругар, основно/средно обр.

1 оператор манипулатор, основно/средно обр.

1 електротехник, основно/средно обр.

1 конструктор, основно/средно обр.

1 мехатроник, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

10 общи работници, основно/средно обр.

35 машинни оператори, основно/средно обр.

2 помощник-готвачи, основно/средно обр.

2 камериери в хотел, основно/средно обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 рецепционисти в хотел, средно обр., английски език

2 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.

1 снабдител, доставчик, основно/средно обр.

3 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 отчетник, средно обр.

1 отчетник в счетоводство, средно обр.

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 стъклар, основно/средно обр.

1 продавач консултант средно обр.

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.

1 склададжия, средно обр.

1 технолог, средно обр.

20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.

8 складови работници, основно/средно обр.

1 опаковач, основно/средно обр.

1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.

2 пекари, основно/средно обр.

1 готвач, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 помощник-готвач, основно/средно обр.

2 автомеханици, основно/средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.

1 шпакловчик, основно/средно обр.

2 продавачи в павилион, основно/средно обр.

1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

3 заварчици, основно/средно обр.

1 фрезист, основно/средно обр.

1 служител в склад, основно/средно обр.

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

2 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 куриер пощальон, с опит в работата с документи, на граждански договор, без изискване за обр., подходящо за пенсионер

1 пекар на закуски, без изискване за обр., подходящо за жена, за гр.Сливо поле

3 стажанти в отдел „Интернет активност”, висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство

2 работници – поправка на гуми и джанти, средно техническо обр., свидетелството за управление на мотокар и опитът в автосервизни услуги са предимство

1 мияч на МПС, без изискване за обр. и опит

4 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с една година опит/, средно обр., за хотели в комплекс Слънчев бряг

12 зареждачи на изделия от метал, без изискване за обр., подходящо за жени

2 бармани, средно обр., опит

1 продавач консултант на хранителни стоки, средно обр., компютърни умения – работа с програма Мистрал, 2 години опит

5 секционни майстори, чорапно производство, средно техническо обр.

5 окачествители на чорапни изделия, средно обр.

5 шивачи на чорапи, без изискване за обр.

1 строителен инженер, висше обр. – ПГС

2 шпакловчици, 2 заварчици, без изискване за обр., опит

1 водопроводчик, средно обр., опит

3 шофьори на товарен автомобил /над 12 тона/ - превози до Румъния, кат.С+Е, без изискване за обр., опит

1 общ работник в шевно производство, средно обр.

1 работник – производство на кашони, без изискване за обр., шофьор кат.В, умения за мотокарист

1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, средно обр.

1 работник, производство на термопанели, основно/средно обр.

2 техници – обслужване на кафеавтомати, средно обр., шофьор кат.В

1 учител по практическо обучение, висше обр. – конструиране, моделиране и технология на облеклата

1 изпълнител механик, средно техническо обр. – механик/автомонтьор, трета квалификационна група – работа с ел.мрежи ниско напрежение, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново

1 продавач консултант на закуски, средно обр.

1 електротехник, средно обр., опит, за с.Николово

1 склададжия – шевно производство, средно икономическо обр.

2 контрольори по качеството - шевно производство, средно обр.

1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.

2 общи работници в шевно производство, основно обр.

1 организатор експедиция - шевно производство, средно обр.

2 технолози - шевно производство, средно специално обр.

1 ръководител на Център за кариерно обучение, висше обр. – социални/стопански/правни науки, компютърни умения, стаж 4 години

4 кариерни консултанти в Център за кариерно обучение, висше обр. – социални/стопански/правни науки, компютърни умения, стаж 2 години

3 помощник-оператори – преработка на поливинилхлорид, основно/средно обр.

3 огъвачи – абкант машина, средно обр., 3 години опит

1 обслужващ в магазин – отдел „Риба”, средно обр.

5 сладкари, 5 помощник-готвачи, 5 месачи на хляб, средно специално обр., три години опит, за черноморските курорти Обзор, Златни пясъци, Слънчев бряг

5 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с три години опит/, средно специално обр., за черноморските курорти Обзор, Златни пясъци, Слънчев бряг

2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит

1 служител качествен контрол – чорапно производство, средно/висше обр., турски и английски език, компютърни умения

1 автомонтьор, средно техническо обр., 1 година опит

3 машинни оператори – производство на корпусна мебел, средно обр., може и без опит

20 шивачи, 10 гладачи, 5 бригадири, 5 окачествители, основно/по-ниско обр., подходящо за жители на други населени места, предлага се безплатно настаняване във фирмени жилища

2 шлосери матричари, 1 заварчик МИГ/МАГ, 2 фрезисти, средно техническо обр., опит

1 координатор по качеството, средно/висше техническо обр., опит

5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ - международни превози, кат.С+Е и АДР, средно обр.

7 шлосери шмиргелисти, без изискване за обр., опит

10 апаратчици – в химическо производство, основно обр.

1 продавач на резервни части за селскостопански машини, средно обр., компютърни умения

1 търговски представител, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

1 младши учител в детска градина – на 4 часа, висше обр. – социална педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика, медицивска сестра, подходящо за студент

1 готвач и 1 помощник-готвач – столово хранене, основно/средно обр., опит

1 сътрудник по планиране и контрол на производството, средно икономическо/техническо обр., компютърни умения

3 машинни оператори – производство на филтри, средно обр.

1 автомобилен електрончик – в автосервиз, висше обр. – ДВГ, компютърни умения, технически английски език

1 продавач консултант в автосалон и сервиз, средно обр., компютърни умения, технически английски език

1 специалист по логистика, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения, 1 година опит

2 чистачи на производствени помещения, основно обр.

2 монтажници на изделия от дърво, 3 монтажници на изделия от метал, средно обр., работа във Варна и в Германия

2 административни асистенти, висше икономическо/техническо обр., немски/английски език, компютърни умения

7 складови работници, средно обр., управление на мотокар

20 машинни оператори, сглобяване на детайли за автомобилната промишленост, средно/основно обр.

1 инженер по качеството, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше обр. – машинен инженер, английски/немски език, компютърни умения, опит

1 машинен инженер, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

1 оперативен счетоводител, висше обр. – счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения, 2 години опит

4 началници на смяна, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, компютърни умения, 3 години опит

1 медицинска сестра в детска ясла, висше обр. по специалността, 3 години стаж, за с.Николово

3 шлосери монтьори, 3 електромонтьори, средно специално обр., опит

1 учител лектор по труд и техника, висше/полувисше обр. – трудово обучение

1 хигиенистка в офис - на 4 часа, средно обр.

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.

3 ветеринарни техници, средно специално обр.

2 куриери – логистична линия, средно обр., шофьори кат.С

20 машинни оператори - производство на детайли и аксесоари за автомобилната промишленост, основно/ средно обр.

1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

10 мехатроници, средно/висше техническо обр., 1 година опит

2 инженери роботика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, 3 години опит

5 шлосери матричари, средно обр., 2 години опит

4 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит

1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен

4 работници в животновъдство, без изискване за обр.

2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език

5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже

15 служители, запитвания в Cаll Centre, средно обр., немски език, компютърни умения

2 продавачи консултанти в магазин за втора употреба, средно обр., опит

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения

1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна/начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения, 2 години опит

1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.

5 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно/основно обр., опитът е предимство, подходящо за живеещи в с.Семерджиево и с.Червена вода

1 учител по информатика, информационни технологии и икономика, висше обр. по специалността

1 готвач в социално заведение, средно специално обр./завършен курс

2 продавачи, 2 помощник-готвачи в заведение за бързо хранене, основно/средно обр.

1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит

1 готвач за социално заведение, средно професионално обр. или завършен курс

1 социален асистент в социално заведение, средно обр.

2 общи работници в кланица, без изискване за обр.

1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина

2 шофьори на автобус, кат.Д, средно обр., 5 години опит

2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно обр., 5 години опит

1 заварчик, 1 монтажник, 1 оператор на машини с ЦПУ, 1 шлосер – производство на камини, средно техническо обр., опит

2 моделиери на керамични и порцеланови изделия, средно техническо обр., 2 години опит

2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит

1 инжерен конструктор, 1 технолог, 1 началник на смяна, висше техническо обр., опит

3 монтажници на вентилации, средно обр.

1 общ работник – външно ВиК, основно обр., опит

2 кофражисти, основно обр., опит

1 машинист на пътно-строителни машини, средно обр., курс за проф.квалификация, правоспособност, 5 години стаж

5 апаратчици в химическо производство, средно обр.

2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит

2 бармани сервитьори, средно обр.

9 готвачи, средно обр., опит

10 сервитьори, средно обр., може и без опит

2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит

2 шлосери матричари, средно техническо обр., опит

1 електромонтьор, средно обр.

7 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.

1 крояч, средно обр.

7 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.

11 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

16 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.

50 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За обучение по време на работа

 

1 помощник-готвач, основно обр.

2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 барман, основно обр.

2 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

1 счетоводител, средно обр.

2 бармани, основно обр.

2 обслужващи в магазин, основно/средно обр.

4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/

1 огняр, основно/средно обр., квалификация /за гр.Две могили/

1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /

2 хореографи, висше обр. - музикални и сценични изкуства /за гр.Две могили/

1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/

1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/

1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.