Д-р Деница Транчева е завършила медицина в Медицинския университет в София през 1995 година. Работила е като участъков терапевт, после като лекар в частна медицинска практика. По-късно придобива специалност „Клинична лаборатория“ и вече седем години работи в клиничната лаборатория в МБАЛ Русе. От март миналата година е началник на лабораторията, като същевременно специализира обща медицина.

- Д-р Транчева, какви изследвания се правят в клиничната лаборатория на МБАЛ Русе?
- В лабораторията към Многопрофилна болница Русе се правят всички видове изследвания - хематологични, което означава пълна кръвна картина с показателите левкоцити, еритроцити, хемоглобин и други. Извършват се биохимични анализи на урея, креатинин, електролити, калий, натрий, плазмена глюкоза. Правят се и имунологични изследвания, които са високо специализирани изследвания на хормони, на щитовидната жлеза, хипофизата, туморен маркер за карцином на простатата, както и полови репродуктивни изследвания. Тук искам да подчертая, че в нашата лаборатория извършваме и редки изследвания, които се правят единствено при нас в града. Това са потен тест за откриване на болестта муковисцидоза, копрограма за изследване на изпражнения за нарушения в стомашно-чревния тракт, както и изследвания за бъбречни камъни.
- Персоналът има ли достатъчно богат опит за тези редки изследвания?
- Да, лаборантите тук имат точно око и познания да разчетат мануалните проби за тези изследвания.
- С каква апаратура разполага лабораторията?
- В клиничната лаборатория има хематологичен анализатор 3 diff за изследване на кръвната картина, апарат за изследване на утайки, познат като скоростно утаяване на електролитите, биохимичен анализатор, имунологичен анализатор за изследване на хормони и туморни маркери. Разполагаме и с уринен анализатор, който се състои от химична част за изследване на захар, ацетон в урината, билирубин, уробилиноген и седиментна част. Това е изкуствен интелект за показване на различните видове клетки, които се срещат в урината. При наличие на този уринен анализатор не е необходимо лаборантите да наблюдават урината под микроскоп.
Лабораторията разполага и с така наречената въздушна поща. Това представлява асансьор, в който сестрите от всяко отделение поставят пробите за изследване в контейнери и ги пускат в улеите. Те падат при нас, изследват се и резултатите се качват в лабораторно-информационната система на болницата. Така всяко отделение по всяко време може да види резултата от изследванията на пациентите си и не е необходимо сестрите да се разхождат по етажите.
- Очаквате ли нова апаратура?
- В момента очакваме доставката на хематологичен анализатор 5 diff, който ще изследва отделните видове левкоцити - неутрофили, еозинофили, комоцити.
- От колко човека се състои персоналът в лабораторията на Многопрофилната болницата?
- Общо сме 32 човека, лабораторията работи 24 часа седем дни в седмицата. Имаме трима лекари специалисти по клинична лаборатория, един лекар специализант, един биолог и 27 лаборанти. Всички работим на смени по седем часа, като в събота, неделя и по празниците смените са от 12 часа. 
- Колко изследвания са направени през миналата година?
- 1 618 257. Това са пациенти на болницата и пациенти с платени изследвания, които идват по собствено желание или по назначения на лекуващите лекари.