Медицинският университет в Плевен ще разкрие нов факултет по фармация за предстоящата академична година. Проектът се реализира с финансова помощ от 3 милиона и 800 хиляди лева по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Проектът е стратегически, защото проучване на пазара сочи, че у нас има сериозен недостиг на магистър фармацевти. Годишно ще се обучават 60 български студенти по държавна поръчка, а бъдещите планове включват и прием на чуждестранни студенти. Обучението ще бъде петгодишно.

Ректорът проф. Славчо Томов обяснява:

Нашата идея не е да създаваме факултет, който да произвежда магистър фармацевти единствено и само за аптечната мрежа, нашата идея е да създадем магистър фармацевти, които да участват в различни звена на маркетинга, фармакоикономиката и реализирането на един фармацевтичен продукт.

Практическото обучение ще се провежда във фармацевтични заводи.