Изплатените на 30 януари евросубсидии за единица обработваема площ носят оживление на пазара на земеделска земя, съобщиха от „Русе ленд“. Според компанията голяма част от получените от арендаторите средства се насочват за придобиване на качествени парцели.
Много от офертите „продава“ започнаха да се реализират на по-високи цени от януари, особено за ниви, необременени с дългосрочни договори. Именно недостигът на по-големи свободни парцели води до реализирането на по-високи цени за тях спрямо 2013 г., макар и след по-продължително изчакване на подходящи купувачи. От друга страна свръхпроизводството на пшеница в световен мащаб за 2013 г. (с 60 млн. тона повече от 2012 г.), води до доста предпазливи прогнози за евентуален по-траен ръст в цените на земеделската земя. По наши наблюдения пазарът на ниви все още следва инерцията на възходящ тренд от последните 2-3 години, но при евентуално задържане на ниските изкупни цени на зърното за по-продължителен период, това неминуемо ще понижи и цената на земята, каза Камен Илиев от „Русе ленд“.
В края на януари фермерите получиха близо 1 млрд лева като субсидията за декар възлезе на 30,85 лева с националните доплащания. Само в сметките на арендаторите от Русенско влязоха около 50 млн. лева. Получаването на тези прилични суми в началото на годината е доста свежа глътка въздух за всички земеделци. Те послужиха за покриване на кредити и други стари задължения, както и за предстоящи пролетни обработки и при приключване на данъчната 2013 г. Много от тези средства веднага се вливат на пазара на земеделска земя.