Комплексният онкологичен център получи за 10 години безвъзмездно правото да използва сградата на ликвидирания Кожен диспансер. В нея ще бъдат настанени онкологичните отделения по гинекология, хирургия и реанимация. В резултат на тази промяна Онкото ще освободи приемното отделение и 9-я етаж на многопрофилната болница, което пък ще позволи откриване на повече спешни кабинети и преместване на детското отделение.
По думите на управителя на Онкологичния център д-р Камен Кожухаров чрез сградата на Кожното ще бъде решен и проблем с легловата база. Ремонтът, който предстои по европейските стандарти в базовата сграда, ще намали болничните легла двойно - от 107 на 54. Според новите изисквания към всяка стая ще бъдат изградени сервизни помещения.
Управителят на Онкологичния център съобщи още, че наскоро закупената от съдия-изпълнител сграда на бившата клиника „Ескулап“ също ще бъде използвана. За хирургия не била подходяща, защото се намира твърде далече от многопрофилната болница, чиято реанимация онколозите използват. Затова имотът ще бъде превърнат в отделение за палиативни грижи, каквото до момента в Русе няма. Сега с тази цел има само няколко обособени легла.
Д-р Кожухаров каза още, че със закупуването на новия линеен ускорител Онкологичният център ще повиши качеството на лечебните грижи и вероятно повече пациенти ще търсят здравните му услуги. През 2012 г. за лечение през Онкото са минали 8300 души или с 2200 души повече, отколкото през 2011-а. Това обаче не означава ръст на заболеваемостта, а просто по-висока преживяемост, успокои д-р Кожухаров. 
Той бе категоричен, че ремонтът на бившето Кожно ще започне в най-скоро време. Това се налага не само заради проектите на Онкото, но и заради плановете на болницата. За да не се възпрепятства ремонтът, общинските съветници предоставиха имота за 10 години безвъзмездно ползване от Онкодиспансера. Другият вариант беше сградата на Кожното да се апортира в активите на Онкото също за срок от 10 години, но тъй като процедурата технологично ще се проточи 7-8 месеца, беше предпочетено безвъзмездното право на ползване.