Народното събрание ще проведе извънредно пленарно заседание от 11.00 часа.
Като първа точка в дневния ред на народните представители е залегнало второ четене на Законопроекта за обществените поръчки.
Втора точка ще бъде второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, който има за цел да гарантира здравния статус на животните и хората с предприемането на навременни мерки от страна на собствениците на животни и на ветеринарните лекари при възникване на заболяване, както и планира необходимите средства и осигуряване на навременното изпълнение на мерките, заложени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните.