Днес сe отбелязва Световният ден на влажните зони, след като на тази дата през 1971 г. е подписана Международна конвенция за опазването на влажните зони в иранския град Рамсар.

Влажните зони са едни от най-важните ни природни богатства. Това са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Влажните зони са дом на редки животни и растения. Те имат важна роля и в предпазването от наводнения, като поемат и задържат голяма част от повърхностните води. През XX век у нас, а и в световен мащаб голяма част от тях са били пресушени или силно изменени. Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най-важните за опазване обекти.

Тази година РИОСВ – Пловдив организира наблюдение на водоплаващи птици по Марица и беседа за опазването им.

От 10 часа днес, от южната страна на Пешеходния мост всички могат да наблюдават с бинокли водоплаващи птици по река Марица. Инициативата е на федерацията на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“. Експерт от направление „Опазване на биологичното разнообразие“ към екоинспекцията ще изнесе беседа за прилагане на законодателството, свързано с опазването на водолюбивите птици и техните местообитания.

Вечерта в Природонаучния музей в Пловдив почетният консул на Федерална република Германия д-р Мариана Чолакова и директорът на музея гл. ас. д-р Огнян Тодоров ще открият от 18 часа изложба под надслов: „Климат. Промени. Знание. Актуални новини от света на науката за климата“, след което ще бъде излъчен филма „Солта на земята“. В същия час на 3 февруари, отново в Природонаучния музей, се организира прожекция на филм в защита на влажните зони. Проявата се осъществява със съдействието на Световния фонд за дивата природа – WWF и ФПС „Зелени Балкани“.

Идеята на организаторите е да се повиши осведомеността на обществото за приноса на влажните зони за човечеството. Според световната статистика над един милиард души на Земята зависят от мочурища, от които се изхранват. На тези места се извършват риболов, оризопроизводство, транспорт, туризъм, продажба на вода и пр.

Тази година мотото на кампанията по отбелязване на Световния ден на влажните зони е „Влажните зони – устойчив начин на препитание“.