В спокоен и тих тон, почти без критики, с благодарности и похвали към администрацията за изготвения финансов документ общинските съветници разгледаха и гласуваха за около час и половина бюджета за 2016 година. Новият стартов бюджет е 102 286 889 лева и беше приет с ръкопляскания и 44 гласа „за“, 0 „против“ и 2 „въздържали се“ на извънредна сесия на Общинския съвет вчера. 
Традиционно шефката на общинската дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева представи подробно рамката на бюджета, който преди това бе обсъден във всички комисии, като единствено посочи, че
ще бъдат увеличени средствата за ремонти на читалищата със 100 000 лева
за сметка на планираните приходи от такси за пазари и тържища. Това предложение всъщност дойде от директора на русенския театър и общински съветник от ГЕРБ Орлин Дяков на заседание на комисията по култура. 
Старт на дебата по бюджета даде Галин Григоров от „Патриотите-ВМРО“, който благодари на администрацията за вложените усилия в изготвянето на бюджета. Той повдигна темата за паметника на Васил Левски, като припомни, че миналият Общински съвет взе решение за изграждането му в Парка на възрожденците, и попита дали в бюджета има заложени средства за конкурс за дизайн за изработването му и в кое перо. 
Кметът Пламен Стоилов отговори, че има решение на Общинския съвет, но по въпроса има остра полемика и предстоят срещи между двете страни. Той отбеляза, че има писмо от Министерството на културата, в което е посочено, че процедурата по определяне на мястото не е спазена. Приветствам идеята, Русе се нуждае от подобен паметник, но трябва да има пълен консенсус за мястото. Средства има и те ще бъдат осигурени, когато има ясно и категорично решение, допълни Стоилов. 
Червеният Александър Неделчев коментира, че в проектобюджета има доста добри попадения по отношение на читалищата и клубовете на пенсионерите. Той отбеляза, че често се случва да не се реализират приходите от продажбата на общински терени и сгради, като допълни, че
в някои пера има прекалено презастраховане със занижени собствени приходи от данъци и такси
В тази връзка от името на групата на БСП Неделчев предложи корекция, като се завишат приходите в няколко пера - при данъка върху превозните средства с 250 000 лв., приходите от пазари и тържища с 50 000 лв., от такси за придобиване на имущество със 150 000 лв. и от технически услуги с 50 000 лв., а средствата в общ размер половин милион да се използват за ремонт на тротоарите, които са в лошо състояние. 
Категорично не приемам завишаване на приходната част, заяви Емилия Пенева. Тя обясни, че данъкът върху превозните средства е завишен в сравнение с миналата година, защото контрольорите са събрали недобори над 1 600 000 лв. във връзка с кампанията за получаването на ежедневна информация от КАТ. Според нея данъкът от придобиване на имущество е трудно прогнозируем, коментарът за таксите от тържищата е излишен при положение, че оттам идват допълнителните средства за читалищата, а при техническите услуги се наблюдава тенденция за намаляване на приходите. Тя допълни, че общинско предприятие „Комунални дейности“ осъществява много добра политика по отношение на уличната мрежа и тротоарите и всяка година се осигуряват определени машини за благоприятстване на работата им. 
Не претендирам по кое перо да се завишат приходите, но
да се осигурят средства за ремонт на тротоарите, защото са голям проблем и са в плачевно състояние
настоя Неделчев. 
Кметът посочи, че драстични промени в бюджета в зала няма как да се правят и приемат, като препоръча това да се обсъжда по време на комисиите. Той допълни, че подкрепя загрижеността на Неделчев за тротоарите, тъй като това е проблем от много години. Стоилов обаче категорично заяви, че кварталите, тротоарите и уличната мрежа са приоритет в управленската му програма през следващите 4 години, като ще се заделят целеви средства  за шоков ремонт. Освен това по оперативна програма „Региони в растеж“ е предвиден ремонт на четирите улици, свързващи центъра с кея - „Княжеска“, „Райко Даскалов“, „Баба Тонка“ и „Славянска“. Ако има преизпълнение на бюджета, ще приемем предложението за завишаване на средствата за ремонт на тротоарите, допълни кметът. 
Това всъщност бе единственото подложено на гласуване предложение, но то не срещна подкрепата на съветниците. 
Стоилов посочи още, че се обединяват и около грижата за пенсионерите във връзка с оттегленото за допълнителен дебат предложение на АБВ. Почти сме готови с разчетите и на следващата сесия ще направим
предложение за поевтиняване на картите за пътуване на пенсионери
допълни кметът.
Галин Ганчев от „Реформаторския блок“ също коментира, че бюджетът е балансиран и добре изграден, но изрази надеждата си да се намерят средства за проектирането на зала със закрит басейн в училище „Васил Левски“, тъй като съоръжението е крайно необходимо на кварталите „Дружба“ и „Чародейка“. 
Стоилов подчерта, че залата с басейн в училището е заложена като основен приоритет в управленската му програма. Той обаче обясни, че има идеен проект по старите правила, а от две години проектирането е по нови правила с еврокодове. Обикновено за проектирането  са необходими 10% от стойността на обекта, която ще е около 3-4 млн. лв, което означава, че са нужни около 300 000 лв. Ще се търси и целево финансиране по всички възможни пътища за изграждането на обекта, каза още кметът и изрази надежда заедно с Ганчев да прережат лентата. 
Никола Михайлов от БСП за поредна година повдигна въпроса с осветлението на бул. „България“, като допълни, че вероятността за катастрофи е изключително висока, а миналата година кметът е обещал да намери временно решение на проблема. 
Стоилов припомни, че булевардът няма дори акт 15 и е със статут на строителен обект, а стълбовете от едната страна са насечени. Той обаче увери, че юли-август лявата част ще бъде осветена, като се правят разчети дали ще се извърши захранване с въздушен кабел или по друг по-елегантен вариант.
Темата за осветлението продължи и Велизар Павлов от Реформаторския блок, който бе категоричен, че трябва да се вземат спешни мерки и участъкът от 200 метра в района на „Джъмбо“ да е осветен. Той обясни, че е посетил района с експерт, който е предложил да се поставят около 20 фотоволтаични стълба, а цената на един такъв е около 4000 лева. Павлов попита може ли да се разчита, че шоковият ремонт на уличната мрежа ще започне през 2017 година, като коментира, че ключовата дума от този бюджет е грижа. 
Кметът посочи, че
тази година ще бъде изготвена програмата за ускорен ремонт на уличната мрежа
с активното участие на гражданите, ще се направи обществена поръчка на банков заем и през 2017 година може да стартира ремонтът. По отношение на осветлението на „Джъмбо“ той коментира, че разходът е незаконосъобразен, тъй като кръстовището е част от републиканската пътна мрежа. Стоилов посочи, че при предстоящото посещение на регионалния министър Лиляна Павлова в Русе ще бъде поставен въпросът за изграждане на кръгово кръстовище с осветление. Зам.-кметът Димитър Наков внесе допълнителни разяснения, като обясни, че кметът е длъжен да осигури осветление на републиканската пътна мрежа в строителните граници на града. Той допълни, че „Джъмбо“ е извън строителните граници, а бул. „България“ попада в строителните граници. 
Мариета Волф от „Патриотите ВМРО“ предложи средствата за асистирана репродукция да се завишат от 50 000 лв. на 70 000 лв. 
Шефката на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева обаче отговори, че няма необходимост средствата да се увеличават към този момент, а д-р Теодора Константинова допълни, че в случай на нуждата сумата може да се коригира. 
След разясненията от общинска администрация Павлов и Волф оттеглиха предложенията си и те не бяха подложени на гласуване. 
Иван Станев от Реформаторския блок повдигна темата с електронните административни услуги, като стана ясно, че ще бъде подготвен
проект на стойност 500 хил. лв. за нови електронни услуги на Община Русе
и ще има средства за дигитализация на общинския архив. 
В дневния ред бяха включени също отчетите за изпълнение на програмата за туризма и за състоянието на общинската собственост, както и приемането на стратегията за разпореждане с имотите, които също бяха приети от съветниците.