Образователното министерство предвижда предметът „История” да отпадне от програмата за 11 и 12 клас. Има идея за цялостна промяна в броя на часовете по история, както и разместване на учебния материал. До края на месеца се очакват коментарите на учителите за реформата.
Промените в учебната програма са част от проект "За по-качествено образование", но вече предизвикаха критиките и на учители, и на ученици. В Първа езикова гимназия във Варна дори организираха подписка срещу идеята историята да отпадне от задължителните предмети в 11 и 12 клас.

"Българската история гарантира, че ние ще опазим националната си индентичност и че нашият народ и нашата родина имат бъдеще”, казва 12-окласникът Кристиян Бегажев.

"Нуждата от история в гимназиалния курс според нас е много важна, понеже в първоначалните години на предгимназиалните етапи се гради по-обща база знания”, допълни съученикът му Пламен Пенчев.

Промените обаче предвиждат увеличаване на часовете по история в 8 и 10 клас. Учители протестират срещу това, че в гимназиалния курс българската история се появява в учебния план епизодично, според тях и недостатъчно.

От Министерството на образованието обясниха, че промените в програмите няма да влязат в сила преди да бъде приет новият закон за училищното образование, който ще донесе след себе си други последици - промяна на държавните образователни изисквания за общообразователна подготовка, промяна и нови държавни изисквания за учебния план, където именно ще залегнат броят часове и предмети, които ще се изучават.

От министерството казват, че са отворени за диалог и очакват мнението на всички заинтересовани.