Грамота за преизпълнение на годишния план за 2015 година и постигнати най-добри резултати спрямо предходната 2014-а, както и за цялостен принос в дейността на митническата администрация получи Митница Русе. Наградата беше връчена от министъра на финансите Владислав Горанов на началника на митницата Венцислав Халаджов на празника по повод Международния ден на митниците - 26 януари. 
Това е награда за всички мои колеги от екипа на митницата и искам специално да им благодаря, каза Халаджов при получаването на отличието. Той благодари и на колегите си от Агенция „Митници“, които са подкрепяли работата през годината. Преизпълнението на приходния план на Митница Русе е с близо 15 процента.  
Пламен Петракиев, главен експерт в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към митницата, беше награден със сертификат на Световната митническа организация.