И през 2015 г. кредитирането се свива за поредна година, показват данните на Българска народна банка (БНБ). Общата сума на кредитите - фирмени, потребителски, жилищни и други, спада с 1,6% до 37,735 млрд. лв. Само през декември има месечно понижение от 1,3%, или с 607,6 млн. лв.
Единствено търсенето на потребителски заеми бе на плюс до ноември 2015 г., но в крайна сметка не успя да се задържи на положителна територия - то се свива с 0,11% до 7,269 млрд. лв. 
В края на 2015 г. жилищните заеми са надолу с 1,2% на годишна база до 8,647 млрд. лв. През декември те намаляват с 0,24% на месечна база, за да отчетат третото си поредно месечно понижение.
Другите кредити, към които се причисляват всички останали видове кредити, предоставени на домакинствата, включително за обучение и лечение, също се смъкват - с 10% на годишна и 4,8% на месечна база до 726 млн. лв.
Търсенето на кредити от страна на фирмите се понижава с 1,9% на годишна база до 21,093 млрд. лв. в края на 2015 г. Само в последния месец на годината спадът е от 1,6 на сто, като той е първият от август.
Причислявайки и овърдрафтите за домакинствата и фирмите, кредитната активност отслабва с 1,6%, или със 775,7 мнл. лв., до 48,614 млрд. лв.