След около месец Административният съд ще реши какво всъщност е популярното заведение „План Б“ - преместваем обект или строеж. Така ще стане ясно дали „Парк-кафе-бистро“ ще бъде премахнато, каквато заповед издаде кметът на Русе Пламен Стоилов, или заведението ще продължи да функционира, тъй като може да се мести. Със сигурност обаче, каквото и да е решението на магистратите, то няма да бъде добре посрещнато едновременно от двете страни, затова най-вероятно ще има обжалване на по-горна инстанция.
Вчера бяха изслушани допълнителните уточнения, които инж. Силвия Стефанова от Плевен трябваше да подготви във връзка с въпросите около състоянието на самото заведение. И съдът, и вещото лице, и дори бизнесменът Красимир Даков, собственик на заведението, подчертаха противоречията и недостатъците в нормативната уредба около уреждане на статута на преместваемите обекти, които често ги „карали да си блъскат главите“. И тъй като нито Даков и защитата му, нито юрисконсултът на Общината имаха искания за събиране на още доказателства, прехвърлиха топката в полето на съда за решаване на казуса. Според прокуратурата и Общината, заведението е строеж, каквото заключение дадоха експерти от РДНСК-Шумен, и то трябва да се събори. Бизнесменът Даков пък настоява заповедта на кмета за премахване на „План Б“ да се отмени и обектът да продължи да работи, тъй като може да бъде преместен и с кран, и с хеликоптер.
На 21 януари бе последното заседание във връзка със заповедта за премахване на слънцезащитното съоръжение на заведението, за което също предстои скоро да се чуе решението на съда.
Обжалването на заповедта за събаряне на „План Б“ доведе до назначаване на комплексна експертиза, в която се включиха три вещи лица от Плевен. Към строителния инж. Силвия Стефанова, арх.Николай Касабов и геодезистът инж.Милко Червенков бяха отправени общо 12 въпроса около характеристиките на конструкцията. За навеса към заведението, който се води отделен имот с отделно разрешение за поставяне, бяха зададени 17 въпроса.