1,5 милиона българи са бедни, тъй като в ръцете им попадат едва 7% от всички доходи в страната. Средната класа у нас събира 4,2 милиона граждани, които разполагат с 53 на сто от доходите. Т.нар „заможни“ българи са точно толкова, колкото и бедните - 1,5 млн., но те прибират 40% от доходите. Това показва проучване на Института за пазарна икономика за бедността в България, което обръща внимание на разпределението на доходите в българското общество и разглежда „кривата на доходите“. Анализът е на базата на данни от 2013 година, което означава, че описва картината у нас от преди две години. Като заможни се приемат хората от населението, получаващи доходи над 801 лв. месечно, а като бедни - тези с доходи до 286 лв. 
Най-значимият фактор за бедността е образованието, показва изследването. Голяма част от хората с основно образование са струпани около линията на бедността, като 36,9% от тях са бедни. Най-тежко е положението сред индивидите с начално и по-ниско образование, където почти 60% са под линията на бедността. 
В най-голямата група по брой индивиди - хората със средно образование, 12,7%, получават по-малко от 286 лв. Сред бедните попадат само 4,7% от висшистите с диплома от университет.
Най-голям е рискът от бедност сред безработните. Почти половината - 43,1% от тях, попадат в групата на бедните, а голяма част от останалите всъщност също са близо до тази група. За сметка на това едва една четвърт от икономически неактивните получават доходи под 286 лв. на месец.
В малките градове и в селата се наблюдават много ниски доходи и следователно високи нива на бедност. Всеки трети в селата на практика е беден, а в големия град бедността е около 10%.
Картината на бедността показва още, че поне 60 на сто от бедните у нас, които са над 16 години, са работили някога през живота си. 20% от бедните са в лошо или много лошо здравословно състояние, но пък половината бедни са в добро или дори много добро здраве.