Нови пет договора между Общината и сдруженията на собствениците са сключени през декември, показва регистърът за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност, който е актуализиран на 20 януари. Те са от 16 декември и са за бл. „Шейново“, бл. 6 на ул. „Изола планина“, бл. „Калофер“ на ул. „Братя Миладинови“, бл. „Чинар“ в кв. „Здравец изток“ и бл. „Елба“ в „Родина“. За четири от тях заявленията за интерес и финансова помощ са подадени също през изтеклия месец. Така одобрените сдружения в Русе са 31, като 25 от тях вече имат сключени тристранни договори.  
През януари има само едно подадено заявление за бл. „Плевен“ в кв. „Възраждане“, но той все още чака одобрение. През последните два месеца обаче областният управител Стефко Бурджиев не е подписал нито един тристранен договор за саниране. 
Междувременно на 19 януари кметът Пламен Стоилов сключи договор с управителя на русенската фирма „АБВ-Русе“ инж. Владимир Славов за санирането на бл. 7А в кв. „Дружба“ 1. Той е с два входа и е на 7 етажа, а в него живеят 72 души. Общата стойност на договора е 341 242 лева, срокът за изработване на инвестиционния проект - 30 дни, а срокът за изпълнение на стоителството - 90. 
В програмата за управление на кмета за втория мандат един от приоритетите е активното участие в Националната програма за саниране на жилищните сгради.