Университетите масово приемат с резултатите от матура, показват предстоящите кандидатстудентски кампании. Само за определени специалности задължителни са изпитите в самия университет, съобщава „24 часа”.В най-големия и стар вуз у нас - Софийския университет, от общо 104 специалности в 7 не може да се влезе с резултата от държавния зрелостен изпит. Това са право, медицина, фармация, журналистика, връзки с обществеността, книгоиздаване и международни отношения. Изпитната кампания на Алма матер стартира на 20 март с конкурсите по математика и писмения по журналистика.

Най-големият икономически вуз пък - Университетът за национално и световно стопанство, не приема с матура с изключение за първия от трите изпита по журналистика.

Ако бъде обявен допълнителен прием след третото класиране, също може да се вземат предвид оценките от зрелостните изпити. Кампанията на УНСС започна още от октомври. Всеки месец се провеждат предварителни електронни изпити до юни включително. През март и април има изпити и на хартиен носител. Редовната сесия е през юни.

Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” обучава над 20 000 студенти. Има два филиала - в Кърджали и Смолян. Бакалавърските специалности са 92. Само шест са тези, в които се влиза не с матура, а с приемни изпити - право, международни икономически отношения, психология, педагогика на обучението по физическо възпитание, педагогика на обучението по изобразително изкуство, актьорско майсторство.

“Най-атрактивните специалности за кандидат-студентите м.г. бяха начална и предучилищна педагогика с английски език. Местата се запълниха още на второ класиране”, коментира ректорът проф. Запрян Козлуджов. За предстоящата академична година ПУ “Паисий Хилендарски” ще открие три нови специалности – фармацевтични, биотехнологии, френски и италиански език, предучилищна педагогика. Приемът за тях ще е с изпит или с оценка от матура.

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив, който е единственият подобен в страната, обучава 5500 студенти. Акредитираните бакалавърски програми са 23 и за всички може да се кандидатства както с матура, така и с оценките от положените във вуза изпити по химия и математика.

Техническият университет в София не приема с матура само в инженерен дизайн. Специалностите за прием след средно образование във висшето училище са 29 плюс 3 в колежа по електротехника и електроника. За тях важат матурите по математика, физика и български език и литература. Състезателният бал се формира, като освен оценката по математика от дипломата се взема най-високата оценка от физика, информатика или информационни технологии. Кампанията на Техническия университет започва с предварителния изпит по математика на 2 април в София, Пловдив и Сливен.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия приема с резултати от зрелостни изпити по български език и литература, математика и физика за всички инженерни специалности в четирите инженерни факултета - строителния, по транспортно строителство, хидротехническия и геодезическия.

Изпит по математика е задължителен за архитектура заедно с трите изпита по рисуване.

В специалността “Урбанизъм” към архитектурния факултет се запазва изпитът по математика, но за първи път се въвежда възможност за балообразуване с матура по математика. УАСГ запазва 30% от местата в инженерните специалности преференциално за строителните гимназии.

В Химикотехнологичния и металургичен университет може да се влезе във всичките 25 специалности с резултат от държавния зрелостен изпит по един от следните предмети: химия и опазване на околната среда, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, информатика и информационни технологии, български език и литература. География и икономика кандидатите може да посочат за специалности “Индустриален мениджмънт”, “Инженерна екология и опазване на околната среда”, “Металургия и мениджмънт”, “Енергийна и екологична ефективност в металургията” и “Материали и мениджмънт”. 

Bеликотърновският университет “Св.св. Кирил и Методий” слага край на кандидатстудентската кампания, прави целогодишен прием и всичко е онлайн.

“Създадохме Бюро за кандидатстудентска информация и реклама. Те поддържат електронна страница за информация и потенциална връзка с кандидати от България и чужбина. Във всеки един момент кандидатите ще могат да общуват с бюрото и да получават отговорите на техните въпроси”, обясни проф. Стоян Буров, заместник-ректор по учебната дейност.

Университетът още от февруари започва работа по набирането на бъдещи висшисти.

“В края на юни и началото на юли ще приключим със записването по облекчени и унифицирани процедури за всички кандидати. Тази година ще има само две класирания”, обясни проф. Буров.

Задължителни приемни изпити държат само бъдещите прависти. Там държавните изисквания са за тестове по история и български език. Изпити има и за изящни и църковни изкуства, музика и физическо възпитание, където има специфични изисквания. Но и там има възможности дипломанти на художествени училища да влязат с оценка от защитени дипломни проекти, обясняват от ректорското ръководство.

Търновският вуз привлича студенти със 7 нови специалности. Факултет “Математика и иинформатика” ще обучава софтуерни инженери, Историческият приема бакалаври в “Регионално развитие и геоикономика” и “Културен туризъм”. Към Юридическия факултет от следващата учебна година ще има специалност “Национална сигурност”, само редовна форма на обучение. При филолозите в направление Приложна лингвистика пък ще има “Български и английски език с информационни технологии”, както и “Английски с втори чужд език и информационни технологии”. Въвежда се и “Начална училищна педагогика и специална педагогика”.

Националната търговско-банкова гимназия да стане базово училище към Университета за национално и световно стопанство, обсъждат ръководствата. Идеята е всички нейни възпитаници, които завършат с успех над 5,00, да бъдат приемани без изпит в УНСС.
По идея на висшето училище се създаде първата асоциация на икономическите училища в България. В нея членуват над 50 средни училища.

В сътрудничество с новата организация университетът провежда национални кандидатстудентски състезания и конкурси по икономикс, счетоводство, финанси, информатика и статистика, като на първенците от тях се признава оценка отличен 6 за резултат от конкурсен изпит в Университета за национално и световно стопанство.