Намаляващ брой сделки и високи цени бяха най-отличителните белези на пазара на земеделски земи в Община Сливо поле през отминалата 2015 г. Това коментира в обзорен анализ за миналата година специализираната компания за търговия със земеделска земя „Русе ленд“.
Най-съществено раздвижване е наблюдавано през лятото, когато в някои землища конкуренцията между арендаторите за и без това малкото предложени за продажба земеделски имоти достига връхна точка. Най-високи са офертите в близките до река Дунав села Бръшлен, Бабово и Ряхово. Нивите там се продават между 1100 и 1300 лв./дка, но при маломерни парчели предлаганите цени са доста по-ниски. 
Доброто качество на почвата в землищата край Дунав и високите добиви, които се доближават, а и на места превишават тези в съседната Силистренска област, накараха много от купувачите да бъдат по-щедри в предложенията си за покупка на земеделска земя в този перспективен регион. По тази причина в тези землища беше наблюдавана и най-активната търговия за общината.
Малко по-ниски са цените и броят на сключените сделки в Малко Враново, Голямо Враново и общинския център Сливо поле. Там нивите са купувани между 1000 и 1200 лв./дка, като отново през втората половина на 2015 г. преобладават по-високите оферти. 
В землищата на Кошарна, Стамболово и Черешово се наблюдава най-съществен ръст в цената на земята - от 950 лв./дка през 2014 г. до средно 1150 лв./дка в края на 2015 г. Най-ниски отново остават офертите за нивите в Юделник - около 1000 лв./дка, но тук и преобладаващата категория на земята е по-ниска (основно пета), а повечето имоти са ангажирани с 5- и 10-годишни договори. 
Като цяло за Сливополска община 2015 г. донесе за собствениците на земеделска земя ръст в цените на имотите им средно около 15%. В близко време очакваме по-скоро задържане на нивата, както евентуално и лек спад в някои силно „надувани“ райони. Аргументите за това са, че въпреки ръста с 10% на рентите в региона, доходността от нивите тук е малко по-ниска от средната за областта.