23 867 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе за изминалата 2015 година, което е 106.6% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. За сравнение през миналата година за същия период са събрани 22 916 000 лева. Това съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева, като отчете повишаване на приходите. 
Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти е 4 452 000 лв. при план 4 400 000 лв., а от такса битови отпадъци - 10 755 000 лв. при план 10 500 000 лв. 4 591 000 са влезли от данък върху превозните средства при план 3 900 000 лв., като увеличението на приходите се дължи на факта, че от първи януари 2015 служебно се получава информация от КАТ за придобитите и регистрирани превозни средства, посочи Робева. Тя обясни, че задълженията на собствениците се определят и се изпращат съобщения за дължимия данък.
„Отпадна задължението при придобиване на превозно средство лицата в двумесечен срок да подават декларации по член 54 от Закона за местните данъци и такси. Засиленият контрол на пунктовете за годишни технически прегледи, които проверяват задължително за неплатени данъци на превозните средства, също допринасят за по-голямата събираемост на данъка върху превозните средства. При продажба нотариусите също стриктно следят за плащането на изискуемите данъци на моторните превозни средства“, коментира още данъчната шефка. 
Кампанията срещу старите длъжници никога не спира и се работи активно по събиране на стари задължения. През 2015 година са издадени 1673 акта за установяване на общински публични задължения в размер на 3 525 000 лв., каза Робева. Тя посочи, че общите постъпления от актове през изминалата година са 3 592 000 лв, като в това число влизат и суми по издадени актове през предходни години. Преди издаване на актовете са изпратени 1792 съобщения за заплащане на задължения по подадени декларации. 782 преписки за 1 620 000 лева пък са предадени на частни съдебни изпълнители и НАП за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници. 1228 са изпратените покани за доброволно плащане, като за събиране остават и суми по актове, изпратени на НАП и частни съдебни изпълнители, както и по актове на юридически лица в търговска несъстоятелност. 


5% отстъпка за плащане до края на април

Плащането на местните данъци и такси за тази година стартира от вчера, като по традиция няма да се разпращат писма за размера на дължимия данък. Гражданите могат да проверят задълженията си на сайта на общината и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529. Тези, които се издължат за данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства до 30 април, ще ползват отстъпка 5%. Възможно е да се плати и на две равни вноски - 30 юни и до 31 октомври.
Плащанията се правят в централния офис на „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ 1 от 8.30 до 17 часа без прекъсване, на касите на „Информационно обслужване“ по кварталите от 8 до 12 и от 13 до 16 часа, както и по банков път чрез Инвестбанк.  
Отстъпка от 5% ползват и занаятчиите на патент, ако подадат данъчна декларация до края на януари и внесат дължимото в същия срок. До края на януари декларации за предходната година трябва да подадат и хотелиерите.