От началото на годината складове и обекти за търговия с дървесина масово подават заявления за спиране на дейността си, научи „Утро“ от директора на Регионална дирекция на горите в Русе инж. Севдалина Димитрова. В управлението, което покрива областите Русе, Разград и Силистра, има регистрирани 570 склада. Голяма част от тях спират работа, защото не могат да изпълнят заложените в Закона за горите изисквания, влезли в сила от 1 януари.
Всички обекти, в които се съхранява или преработва дървесина, вече трябва да бъдат снабдени с видеонаблюдение и да предоставят данните от камерите при поискване. Записите трябва да се пазят поне 3 месеца, което изисква доста сериозен ресурс за съхранение на видеоматериала.
Въвеждат се и изисквания към камионите, транспортиращи дървесина. Всички те трябва да бъдат снабдени с GPS-системи, с които да могат да бъдат проследявани дистанционно. Така всяко превозно средство може да бъде следено онлайн в реално време и да се види дали спазва предварително обявения маршрут. 
Основната цел на законовите промени е засилване на контрола върху добива на дървесина и сечта и ограничаване на възможностите за злоупотреби. В тази връзка новият закон въвежда и онлайн система за издаване на превозни билети за дървесина на фирмите, което ще прави лесно проверими документите им за транспорт. Доскоро с един билет недобросъвестни фирми правеха по няколко курса, но с новата система това вече е невъзможно, обясни Димитрова.
Остава да се види дали с идеята за повече контрол горският бизнес не се натоварва твърде много финансово, което в крайна сметка да оскъпи дървесината. Големите в бранша ще изпълнят изискванията, но множество по-малки ще се откажат от дейност, което ще намали конкуренцията между доставчиците. А резултатът от всяко намаляване на конкуренцията в пазарна икономика е ясен - по-високи цени.