Младежки клуб е създаден в Николово в рамките на проекта „Активни младежи за активни читалищa“, финансиран по линия на Европейското икономическо пространство. За клуба кметството в Николово предостави зала от 130 кв.м, която бе изцяло обновена. 
По проекта работиха николовското читалище „Пробуда“ и сдружение „Мулти Акт“. Проведено бе обучение на служителите в 12 читалища в 9 села в Русенска област, както и в град Мартен и кварталите Средна кула и Долапите. Обучени бяха също и 15 младежи от Николово, като те осъществиха и първата си доброволческа инициатива, свързана с борбата против СПИН.