Напорен тръбопровод ще отводнява района на Дунав мост на изхода на пътя Русе-Силистра, който от години се превръща в езеро след проливни дъждове. Съоръжението ще свърже моторна помпа със съществуващата канализация на площадката на граничния пункт. Предвижда се тръбопроводът да се прокара в поземлен имот на „Свободна зона“ и на неизползващото се входно трасе на Дунав мост. Тези строително-монтажни дейности обаче са свързани с кандидатстване, учредяване право на строеж и право на прокарване на Общината през тези имоти. За всички действия е необходимо упълномощаване на кмета Пламен Стоилов, а решението предстои да бъде гласувано на идната сесия.