Общината ще направи втори опит да отдаде на концесия за 30 години басейн „Норд“, след като през септемврти процедурата бе прекратена, тъй като нямаше допуснат участник. Тогава единственият кандидат беше русенската фирма „Мегакапитал“ с управители Тодор Миланов и Ивайло Димитров. Тя е и фирмата, на която през лятото плувният комплекс бе отдаден под наем.
Още при отварянето и разглеждането на документите по първата процедура през юни комисията от общински съветници и служители отбеляза, че кандидатът не е внесъл банковата гаранция за участие в размер на 30 000 лева и че има липсващи документи.       
Те подготвиха писмо и определиха срок, в който участникът да внесе определената сума и да предостави необходимите документи, но това така и не се случи, и процедурата беше прекратена. 
Това е причината концесията на „Норд“ да започне отначало, като кметът Пламен Стоилов предлага тя да се проведе при същите условия като предходната процедура, което трябва да бъде гласувано на предстоящата сесия.
Предвидено е комплексът да включва голям и малък открит плувен басейн, басейн със свободна форма, обслужваща сграда, плажна зона, спортни и детски площадки с 60% озеленяване. Трябва да бъдат създадени условия за тренировка на професионални плувци, за състезания по плувни спортове и за масов спорт, както и да се предлагат плажни, здравно-възстановителни и СПА услуги, спортно-развлекателни услуги и обществено хранене.
Новият обект трябва да бъде въведен в експлоатация не по-късно от края на третата година на концесията, а инвестицията да е над 4 млн. лв.
Концесионерът ще се определи чрез открита процедура, като най-голяма тежест ще има техническото предложение за изграждане на Плувния комплекс - 40%. Бизнес предложението и срокът за въвеждане в експлоатация носят по 10%, а минималното годишно концесионно плащане, което не може да бъде по-малко от 20 000 лева, е с тежест 25%. Останалите 15% са за размера на отстъпката за ползване на басейните от спортни клубове и отбори. 
Предвидени са и сериозни гаранции за изпълнението на концесионния договор като например 200 000 лева за обезпечаване на строителството, 100 000 лева за поддържане на обекта в наличност и качество на услугите, 50% от минималното годишно концесионно плащане и др.
Кандидатите за концесионери трябва да имат балансова и/или пазарна стойност на активите не по-малка от 1 000 000 лв. към 31 декември за последната финансова година и/или приходи от търговска дейност не по-малко от 500 000 лв. за поне една от последните три финансови години.