„Керос България“ планира да изгради нова пещ за керамични изделия. Заявлението за издаване на ново комплексно разрешително е обществено достъпно, като документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08,30 до 12 и от 13 до 17,30 часа до 16 януари в стая 13 в сградата на Общината на ул. „Олимпи Панов“ 6.