„Керос България“ планира да удвои производството на плочки в завода си в Русе. Компанията е подала заявление за издаване на ново комплексно разрешително, което да отрази увеличаването на капацитета. Проектът ще се изпълнява поетапно в следващите години. За целта е предвидено инвестиции в размер на 9 млн. евро, като на първия етап ще бъдат вложени между 4 и 5 млн. евро.
Предвижда се разширение на инсталацията за производство на керамични плочки и възможност за опаковане на продукцията. За тази цел ще се монтират нова пещ, преси, линии и съоръжения за класифициране на плочки. Новата инсталация е аналогична на сега действащата и няма да има промяна на производствената дейност.
В новото съоръжение ще се извършват всички основни процеси - подготовка на керамичната маса, оформяне на изделията, сушене, глазиране, изпичане, сортиране и опаковка. Производственият му капацитет ще бъде 195 тона на денонощие.
Във връзка с проекта „Керос България“ изгражда две нови сгради на площадката на завода. Едната ще е с близо 3500 кв.м застроена площ и в нея ще се монтират четири линии за оформяне и опаковане на готова продукция. Производителността на опаковъчната машина е 180 пакета на минута. В другата сграда ще бъде разположено оборудване от основното производство. Строителните дейности трябва да приключат до края на годината, а новата инсталация ще заработи следващата есен.
„Керос Керамика“ утрои печалбата си до 2.142 млн. лв. спрямо 703 хил. лв. през предходната година. Приходите й от продажби бележат лек ръст до 27.315 млн. лева. През 2009 г. предприятието стартира със 100 души персонал, но към момента в него работят 170 човека. 
Едноличен собственик на „Керос България“ е испанската „Керос Керамика“, която до момента е вложила в русенския си завод 25 млн. лева. Основните видове продукти, произвеждани в Русе, са плочки (фаянс и теракот) и декоративни елементи, за изработката на които се използват и специализирани предприятия от България, Гърция и Испания. 75% от продажбите се реализират на външния пазар, а останалата една четвърт се пласира у нас. Традиционно високи са продажбите за клиенти от Германия, Румъния и Гърция, като се отчита значително увеличение на експорта към Близкия Изток.