Кметовете на селата в община Борово получават заплати от 820 до 1152 лева, става ясно от решението на Общинския съвет в градчето. Кметът Валентин Великов пък управлява общината срещу 1900 лв. на месец. От кметовете на малките населени места най-високо е възнаграждението на кмета на Екзарх Йосиф Илия Данев - 1152 лв., а най-малко на кметовете на Волово Йордан Велев и Брестовица Светла Георгиева - 820 лв. Всъщност заплатата на Данев е най-високата от всички селски кметове в областта, като дори надвишава възнагражденията на някои от общинските кметове. Например градоначалникът на Иваново Георги Миланов се разписва срещу 1150 лева на месец. 
Кметовете на Обретеник Любка Стоянова и на Горно Абланово Росен Иванов ще работят за месечно възнаграждение от по 932 лв. Техният колега от Батин Бахри Ефраимов ще получава по 989 лв. 
Възнагражденията на кметовете са съобразени с броя на населението, което управляват, както и с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.