Престъпление ли е да направиш забележка на началник, защото нарушава закона? Този въпрос задава Николай Николов, шофьор в „ЕГГЕД Русе“ и ответник в заведено от негов шеф съдебно дело, в което от Николов се иска обезщетение за уронване на авторитета на шефа. Случаят бе описан в предния брой на „Утро“ под заглавие „Ядосан служител снимал как началникът пуши на работа“
Заварих началника да пуши в кабинета си и попитах с нормален тон защо не спазва забраната, която важи за всички. Снимах нарушението и бях атакуван от шефа, който изтръгна телефона от ръцете ми. Не съм проявявал агресия, напротив - бях обект на агресия и има свидетел на цялата сцена. Обичам си работата, не търся нито известност, нито повишение, искам само спазване на законите от всички - нали пред тях сме равни, казва Николов, който показва кратък, но показателен запис от случилото се в кабинета на пушещия началник.
На първа инстанция съдът присъди 300 лева компенсация на шефа, който търси възмездие за уронения му авторитет, но решението ще бъде обжалвано пред висшестоящ съд.