Русе отново диша мръсен въздух през зимата, показва справката от системата за контрол на качеството на въздуха на Изпълнителната агенция по околна среда. Измервателните станции са засекли наднормено запрашване на въздуха в няколко български града, като в Русе превишението на нормата на фините прахови частици е надскочена до 1.59 пъти през последната седмица. 
Стойностите вчера бяха по-ниски с сравнение с предходните дни, като измервателната станция отчете замърсен въздух до 1.44 пъти. Състоянието на въздуха в Русе се следи чрез автоматичната измервателна станция „Възраждане“.
Превишенията на средноденонощната норма на фините прахови частици са характерни за настоящия сезон поради отоплението с твърдо гориво в битовия и обществения сектор. Изключително важен фактор са и неблагоприятните метеорологични условия, като мъгла и безветрие, което възпрепятства разсейването на замърсителите. Принос за високите нива на замърсителя има и автомобилният трафик. 
Най-уязвими от съдържанието на фини прахови частици в Русе са хората с хронични и белодробни заболявания и децата. За тях не е препоръчително да прекарват много време на открито.