Поредният замисъл за усъвършенстване на работата на русенската регионална библиотека е близо до осъществяването си. Разработили сме проект, в който се предвижда нашите читатели да могат сами да оформят заемането и най-вече сами да си връщат заетите от нас книги, съобщи директорката Теодора Евтимова. Така специалистите в библиотеката ще си освободят време и възможност да се посветят на специфичните дейности по обработката на изданията и професионалното консултиране на читателите. 
За да се осъществи новият замисъл, ще бъде нужно да се купят специални устройства. Едното от тях, което напомня по вида и по начина на функциониране банкомат, ще работи денонощно - в него е предвидено специално място, в което читателят може да пусне взета от заемната книга и така да спази датата за връщане, дори и часът да бъде извън работното време на библиотеката. Това устройство ще бъде достъпно за читателите денонощно. Така русенци могат да дочетат взетата книжка късно през нощта и да се разходят до библиотеката да я върнат, като си спестят глобата, но и не губят време през деня за това. 
Аналогични модерни „гишета“ ще позволяват и през деня читателите да оформят взетата книга сами, без да се редят на опашка и чакат. 
Устройствата струват около 50-60 хиляди евро, каза Теодора Евтимова. Библиотеката е разработила проект за купуването им в партньорство с библиотеките във Велико Търново и румънските градове Крайова и Кълъраш.
Проектът е депозиран още през септември по програма „Трансгранично сътрудничество“. Очакваме до март да научим резултата, каза Евтимова, като не скри, че силно се надява идеята да получи одобрение и финансиране.
Живеем в 21 век, редно е процесите при нас да се модернизират и да са адекватни на всичко останало и на дигитализацията, която завзема все по-големи пространства, коментира Евтимова. И припомни, в момента продължава дигитализацията на изданията в РБ „Любен Каравелов“, като предстои на електронен носител да бъдат качени поредицата на „Общински вестник“ и изключително ценните образци, които се пазят в Старопечатния фонд на библиотеката.