Общините ще изготвят оздравителен план, ако изпаднат в невъзможност да покриват разходите си. Тази промяна ще бъде направена в законодателството в началото на следващата година, съобщи финансовият министърВладислав Горанов. Оздравителните планове ще се представят на Министерството на финансите, което ще контролира изпълнението им.

 

Някои кметове с години са правили харчове, които многократно надвишават бюджетите на общините им, обясни Владислав Горанов:

Когато общинският съвет и кмет преценят, че имат нужда от помощ от правителството да предложат съответният план, да го гласуват, за да не се подозира, че централната изпълнителна власт иска да се намесва в работата на местната власт и да влизат в един специален, ще го нарека "оздравителен режим", при който да се изпълняват мерките, свързани с подобряване финансовото състояние на общините.

Заради изпадането във финансови трудности, общините не могат да покриват задълженията към фирмите, с които работят:

Общините към края на тази година ще завършат някъде с около 150 милиона лева неразплатени разходи, което ниво се поддържа в рамките на няколко години, отклонение с около пет милиона нагоре или надолу -обясни зам.-министър Кирил Ананиев

Освен по-голяма дисциплина за общините, финансовото министерство ще настоява и за по-стрикно провеждане на обществените поръчки. С приет днес документ от правителството се предлагат промени, които би трябвало да намалят разходите с 10 - 15 %.