Реформаторският блок трябва да оцелее, най-важно за нас е единството. Това, което се случи, не ме радва. То беше една емоционална стъпка, но има много по-важни неща като стабилното управление на България, участието на Рeформаторския блок като катализатор на промените и затова много ми се иска да останем единни и да продължим заедно. Когато сме повече, сме по-силни, коментира депутатът от РБ и зам.-председател на СДС Румен Христов, като допълни, че всеки член на групата на РБ е важен и необходим. 
Той бе категоричен, че успехите на министрите на блока са видими, те са направили реформаторски стъпки в правилната посока и затова СДС стои зад тях. Договаряме с ГЕРБ на всеки шест месеца да има преглед на постигнатия напредък, а там, където имаме изоставане, да търсим мерки и стъпки в посока ускоряване на реформите, посочи още депутатът.
Като председател на парламентарната комисия по земеделието и храните Христов отчете, че през годината са разгледани 38 законопроекта и 7 други акта, като приетите законопроекти, внесени от комисията, са 12. Работата беше много активна. Тя беше насочена към подобряване на взаимоотношенията между държавните институции и фермерите, търсене на начин за по-лесно усвояване на средства от Европейския съюз, улесняване на процедурите. Приоритетите бяха ясно очертани, а те са зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство и много закони, които дадоха една рамка за това по какъв начин ще се развива земеделието за в бъдеще, коментира още той. 
Христов изрази надежда в рамките на следващата година законите за публично-частното партньорство и за индустриалните зони и технологичните паркове да бъдат приети, като допълни, че те са предложени като приоритетни от председателя на СДС. В тази връзка Нина Дякова подчерта, че на местно ниво има конкретен интерес към разширяването на индустриалните паркове. В района на „Метро“ има терен между 200 и 300 дка, като нашето намерение е той наистина да се превърне в нов индустриален парк. С нетърпение ще очакваме обсъждането и приемането на този закон, допълни още тя.