120 000 лева обезщетение ще плати работодател заради смъртта на 23-годишно момче, нелепо загинало под срутило се върху него хладилно ремарке. Сумата е потвърдена на втора съдебна инстанция, остава да се чуе и ВКС, до който делото със сигурност ще стигне.
Георги Янакиев бил трети курс студент в Русенския университет. Имал приятелка, с която живеел, мечтаели да се оженят скоро. За да изкара пари, Георги се хванал на работа при приятел като охрана на площадка в края на града. Там се ремонтирали и продавали автомобили и ремаркета, като някои от тях се разглобявали на части. Георги помагал и в тази работа. Нямал трудов договор, плащало му се на ръка, по приятелски.
Сутринта на 18 март 2010 година обаче се случило най-лошото. Докато младежът разглобявал хладилно ремарке, таванът паднал и го затиснал. Смъртта била мигновена.
След инцидента на мястото се струпали полиция, линейки и инспектори по труда. Започнали и протяжни съдебни спорове дали при липсата на договор това е трудова злополука или не. Казусът стигнал чак до Върховния административен съд, който през ноември 2011 година се произнесъл: да, злополуката е трудова.
Това обаче съвсем не е краят на историята, поне не за родителите на Георги. Те започват нова серия дела. Хората не можели да се смирят, че са загубили детето си и единственият начин да накажат работодателя му бил да го съдят за обезщетение.
Две съдебни инстанции вече въртят тези дела, в които впрочем работодателят всячески се старае да докаже, че Георги едва ли не сам си е бил виновен. Но се оказва, че всъщност не е така. Нещо повече - с всяко съдебно дело лъсват нови и нови нарушения, които ако бяха хванати навреме, Георги щеше да е жив и здрав. В крайна сметка съдът е категоричен, че злополуката не само не е настъпила по вина на момчето, а дори нещо повече - тя е резултат на пълното пренебрегване от страна на работодателя на изискванията за безопасна работа в условия, които са рискови за здравето и живота на работника.