На пръстите на едната ръка се брояха хората, които в късния следобед вчера се възползваха от обявения Ден на отворените врати в Русенския окръжен съд. Както „Утро“ писа, двама съдии бяха насреща за дискусия по въпросите около съдебната реформа. Инициативата бе подета от Съюза на съдиите в България.
Повечето от отзовалите се граждани са се оплаквали от лични проблеми и са търсили консултации. Затова и техните въпроси са били отклонявани. Единични са случаите, в които гражданите са обсъдили с магистратите състоянието на съдебната система и са дискутирали полезни бъдещи стъпки.