След сериозния спад на лихвите по кредитите и депозитите през 2015 година и засилената активност на кредитния пазар, особено в сегмента ипотечно кредитиране, консултантите от „Кредит Център“ очакват през 2016 година тенденциите да се запазят, като при намалението на лихвите темповете да се забавят. Причината за това е, че лихвите по депозити слязоха на много ниски нива и в повечето случай се движат в границите 0.25%-1.25% и обратното - при кредитната активност ръстът се увеличи в резултат на стабилизирането на икономиката, намалението на безработицата и активизиралия се пазар на недвижими имоти. 
В края на 2015 г. лихвите по ипотечните кредити се движат в рамките на 4.8%-5.9%, като очакванията са в края на 2016 година те да се движат в границите 4.25-5.25%. 
При потребителските кредити приключваме годината с оферти между 6.5 и 10.5%, а прогнозата за края на 2016 година е лихвите да са в границите 6.25-9.25%. При фирмените кредити лихвите сега се движат в рамките на 4-8% в зависимост от вида и целта на кредита, бизнес сегмента и финансовите резултати на компаниите, а в края на 2016 година очакваните нива са 3.5-6.5%.
Предстоящото приемане на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите ще донесе повече доверие на пазара на ипотечно кредитиране, като ще даде на потребителите допълнителни възможности за по-правилно и коректно сравнение на различните оферти, достъп до услугата „независим съвет“ и редица други предимства, свързани с оценката на кредитоспособността им, оценката на избрания имот, ползването на допълнителни услуги към кредита и др., смятат от „Кредит Център“.