Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 13.3 млн. лева, от които 1.54 млн. лв. национални средства, като временна извънредна помощ за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС в сектор „Животновъдство“, съобщиха от фонда. 12 642 земеделски стопани, включени в изготвения списък на производителите на краве мляко и на земеделските стопани, отговарящи на критериите по Наредба 21 за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора, подадоха заявления за участие в схемите.
2992 фермери получиха 5 446 694 лева по Схемата за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството са изплатени 4 469 423 лева на 6046 земеделски стопани, за овце майки и/или кози майки са преведени 3 082 273 лева на 6975 фермера, а за биволици са преведени 283 219 лева на 172 животновъди.