През ноември русенските земеделски производители са успели да купят над 30 нови трактора и 13 комбайна, които са регистрирани от Контролно-техническата инспекция към министерството на земеделието. Данните са към 30 ноември и са показателни за това как един важен за фермерите пазар може да дръпне напред благодарение на европейското подпомагане. 
До края на октомври новите комбайни в Русенско бяха 13, а сега броят им се удвоява до 26. Увеличението при тракторите е с над 30%. Важна в случая е ролята на фонд „Земеделие“, чиито експерти успяха да прехвърлят неусвоен ресурс, така че кандидатите за техника да получат 116 милиона лева субсидии по мярка 121 от старата програма за селските райони.
По отношение на най-често купуваните марки комбайни и трактори, българските фермери запазват предпочитанията си към световните лидери.