През миналата година Община Русе стана собственик на имоти, които по данъчна оценка надхвърлят 5,8 млн. лева. Сред тях са 22,22% идеални части от подземните гаражи на Спортната зала, за които бяха платени 2 млн. лева, предоставени от държавния бюджет. Собственик е вече и на целия Театрален комплекс, на бившите казарми на „Мадарски коннник“, на 18 къщи и 9 апартамента. От държавата са поискани 31 имота, а са предоставени 23. От миналата година кметът пое управлението на римската крепост „Сексагинта Приста“, но за поискания Музей на транспорта все още няма решение. Това сочи отчетът на Пламен Стоилов за управлението и разпореждането с общинската собственост, който ще се разгледа на извънредната сесия на 14 февруари.
От него става ясно още, че общинското пристанище „Пристис“ е внесло в бюджета 48 840 лева от концесионна такса, а предстои да отчете постъпленията от корабите и пътниците, които са акостирали на него. През 2013-а портът е внесъл и 112 970 лева от пристанищни такси. През 2012-а те са били 93 293 лева.
Кметът Пламен Стоилов отбелязва, че до момента са съставени 7126 акта за общинска собственост, от тях  267 - през 2013 година. Броят на актовете не отговаря на новопридобитите имоти, тъй като след влизане в сила на кадастралната карта се съставят нови документи за собственост. Кризата е причина за по-малките приходи, както и някои други процеси. Постъпленията от Коледния и Мартенския базар са 10 299 лева, което е 2 пъти по-малко от по-миналата година и 3 пъти по-малко в сравнение с 2011-а. Освен това са отпаднали приходи в размер на 52 600 лева от наемите на спирките, тъй като те бяха отдадени на концесия.
През тази година се очаква Общината да се лиши и от 91 378 лева от наемите на личните лекари в ДКЦ-2, след като бившата Трета поликлиника се приватизира. 
През изминалата година приходите от наеми на общинска собственост възлизат на 1 230 310 лева при планирани 1,6 млн. лева. Постъпленията от такси за търговия на открито са 381 284 лева, от категоризиране на туристически обекти - 45 690 лева, а от туристически данък - 94 340 лева.
През годината са проведени 71 търга и един конкурс за продажба на общинска собственост. Общите приходи възлизат на малко над 1 млн. лева. Сключени са 36 договора за продажба на отстъпено право на строеж, 82 -  за продажба на обекти и земи, предимно по параграф 4, и 22 договора за предоставяне на право на ползване и управление. Въпреки проявения интерес, теренът на бившето агролетище в Индустриалния парк не е продаден.
Според кмета въпреки трудните икономически условия приходите от общинската собственост са задържани в оптимални граници и това се дължи на доброто управление.