Историята познава много гадняри, чиято изключителност е променила света. Един от най-известните примери е Стив Джобс, който превърна Apple в една от най-успешните компании на планетата, въпреки че се славеше като арогантен шеф, който крещи и псува служителите си , мачка ги непрекъснато с унизителни забележки за тяхната работа.

Може би смятате, че тези относително неприятни хора са успешни, защото са по-умни или креативни – по-добри са в раждането на оригинални идеи от по-приветливите си колеги. Ново проучване обаче сочи, че предположението ви е неправилно.

Всъщност гаднярите се справят по-успешно в това, да карат околните да чуват идеите им – дори когато последните изглеждат плашещо революционни или нестандартни.

За проучването, публикувано в Research Digest, Самюел Хънтър и Лили Кушенбъри се фокусират върху индивиди, които не притежават особена „сговорчивост“.

Според определението, което двамата използват, несговорчивите личности са склонни да спорят и да демонстрират егоизъм, агресивност, инат и враждебност – просто гадняри.

За първия от два експеримента 200 студенти са помолени да попълнят поредица от тестове, които оценяват характера и способността им да намират иновативни приложения на предмети от ежедневието. Участниците са помолени да предадат и резултатите си от изпитите GPA и SAT, за да могат учените да оценят техните когнитивни способности и академични постижения.

Всички студенти трябвало да работят сами в продължение на 10 минути и да намерят решение на маркетингов проблем. След това били разпредели в групи от по трима и помолени в рамките на 20 минути заедно да съставят маркетингов план.

Както се очаквало, несговорчивостта нямала нищо общо с творческия потенциал, демонстриран от доброволците при генерирането на собствени, оригинални идеи. Що се отнася до екипната работа обаче, хрумванията на несговорчивите студенти намирали приложение във финалния продукт – особено ако и другите членове в групата споделяли неприятната черта.

С втория експеримент учените целели да разберат дали несговорчивите характери могат да работят успешно в екип при определени обстоятелства. Този път близо 300 студенти трябвало за ограничен период от време да измислят какво да подарят на университета. Всички били помолени да седнат пред компютър и информирани, че ще общуват онлайн с други двама участници. Доброволците обаче не знаели, че техните партньори работят за научния екип и са получили предварителни инструкции да дават положителни или отрицателни рецензии на хрумванията.

След това студентите били помолени да нахвърлят идеи на тема „общежитие на бъдещето“, отново в сътрудничество със същите „тайни агенти“, които обаче този път били инструктирани, освен обратна връзка, да споделят и своите лични добри и лоши предложения.

Отново несговорчивостта не оказала влияние върху способността на студентите да раждат оригинални идеи. Оказва се обаче, че притежателите на неприятното качество са по-склонни да споделят хрумванията си дори когато техните фалшиви партньори дават добри предложения и негативна обратна връзка.

С други думи, гаднярите не се вълнуват от възможността някой да не хареса идеите им. Това откритие предполага и че в позитивна и окуражаваща среда сговорчивостта може да бъде полезна, защото разбраните личности са по-възприемчиви към позитивни рецензии.

Тези резултати добавят нови нюанси към скорошната дискусия дали гаднярите, или добрите момчета се справят по-добре в света на бизнеса. Според проучването, не е задължително неприятните характери да са по-умни или по-креативни. Те обаче не се пречупват в присъствието на колеги с по-големи творчески потенциал и упоритост.

Учените признават, че изследването им има някои недостатъци – например че е проведено сред млади студенти, поради което резултатите може би не се отнасят за всички. Освен това не е ясно дали несговорчивостта е полезна в дългосрочен план, или с течение на времето започва да оказва лошо влияние върху хората и да ги прави по-малко възприемчиви към идеите на околните.

Необходими са допълнителни проучвания в тази област, но за момента е утешаващо да знаем, че не е задължително гаднярите да са творчески гении, от чийто титаничен талант се потискаме – те просто са по-настойчиви.