В понеделник ще стане ясно дали Eвропейската комисия ще забрани улова на калкан в български и румънски води през 2016 година, съобщи министърът на земеделието Десислава Танева. Предложението е направено от Брюксел заради намаляващите запаси на калкан в Черно море и заради това, че българските рибари не спазват правилата.

И миналата година Еврокомисията настояваше за намаляване на квотата за България. Тогава страната ни пое редица ангажименти като повишаването на контрола, намаляването на недекларирания улов или изсветляването на сектора.

Танева призна, че не сме изпълнили всички поети ангажименти и тази година Брюксел иска да ни наложи нулева квота. Оказва се, че в опита за забрана има и българска следа.
Една от браншовите организации от България сама пусна писмо до комисията с предложение да има нула тона квота.

Решението за размера на квотите за улов в Черно море ще бъде взето в понеделник в Брюксел от аграрните министри на Европейския съюз.

Танева съобщи още, че до 2020 година общините в селските райони ще имат на разположение близо 1 млрд. евро по Програма за развитие на селските райони и Програма „Морско дело и рибарство“, както и по Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ).
„През месец юни 2016 г. планираме да отворим прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. По нея 232 общини ще могат да кандидатстват за строителство, реконструкция, рехабилитация на пътища, улици, тротоари; изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни системи, паркове, площади, улично озеленяване, както и изграждане, реконструкция и ремонт на социална инфраструктура.

Предвижда се индикативният бюджет на приема да бъде на стойност 170 млн. евро“, допълни министър Танева. Тя обясни, че основната разлика в новия програмен период на ПРСР е с бюджета по общинските мерки да бъдат подкрепени по належащи социални нужди, за да може повече хора в малките населени места да имат достъп до тях.

Десислава Танева съобщи, че по Програма „Морско дело и рибарство“ в този програмен период няма да бъдат изграждани нови рибарски пристанища, а ще бъдат модернизирани вече съществуващите в Балчик, Варна, Созопол и Несебър. Тя отбеляза, че именно рибарската програма е била одобрена от Европейската комисия в най-кратки срокове.