Във връзка с протеста на майките за увеличаване на майчинството и детските и осигуряване на повече места в детските заведения, социалният министър Ивайло Калфин заяви, че това би струвало няколко милиарда лева и не е по възможностите на бюджета. Той припомни, че от 2015 г. детски добавки получават всички семейства с деца, като за работещите родители с доходи над подоходния критерий това става през данъчно облекчение.

"Трудно е да каеш на една майка, че няма възможност за повече от това, но това са възможностите на бюджета ни. За мен няколко милиарда лева са сума, която не може от някакви резерви да се осигури допълнително. А там са доста ултимативни исканията", заяви Калфин.

Ако има повече средства, ще предложа увеличение, каза Калфин, но подчерта, че би ги насочил към децата с увреждания и техните родители, а не към всички.

"Аз съм привърженик, ако си помечтаем малко, за по-големи отстъпки от данъците на работещи родители, които също струват доста средства на държавата. Привърженик съм на това, което има в много европейски страни, детските градини да бъдат безплатни. Но тук вече сме в сферата на мечтите, не на обещанията. А всичко това струва доста средства", посочи министър Калфин.