По какво да познаем добрия банан? Отговорът е даден от кода, изписан на етикета на стоката. По отношение на бананите, всеки от нас е забелязвал, че на тях се лепи едно синьо етикетче, но не се е замислял защо. Простият отговор, е че това е някакво лого на вносител или производител. Но не е само това. Истината е, че там се съдържа важна информация. Когато гледаме бананите на сергията, виждаме само плода, по цвета им можем да се ориентираме доколко са зрели или поомекнали, но до там. Три цифрички на етикета обаче дават още ценна информация. 3, 4, 8 и 9. Лесно се помнят. 

По какво да познаем добрия банан? Отговорът е даден от кода, изписан на етикета на стоката. По отношение на бананите, всеки от нас е забелязвал, че на тях се лепи едно синьо етикетче, но не се е замислял защо. Простият отговор, е че това е някакво лого на вносител или производител. Но не е само това. Истината е, че там се съдържа важна информация. Когато гледаме бананите на сергията, виждаме само плода, по цвета им можем да се ориентираме доколко са зрели или поомекнали, но до там. Три цифрички на етикета обаче дават още ценна информация. 3, 4, 8 и 9. Лесно се помнят.