"Проучване и добив на нефт и газ" АД е една от 44-те най-добри компании в страната, отличени с наградите True Leaders, базирани на данни от официални източници за 2015 г., както и на признатата кредитна оценка на ICAP.

Наградените компании са лидер в своя сектор, с най-висока печалба, увеличен персонал и с висока кредитна оценка.
"Проучване и добив на нефт и газ" е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара. Компанията e с над 50-годишна история и осигурява над 700 работни места за висококвалифицирани инженери, геолози, геофизици, икономисти, специалисти и производствени кадри в нефтената индустрия.

Наградите True Leaders за поредна година имат за цел да насърчат положителните бизнес практики в България, като отдадат публично признание на заслужилите компании. На церемонията над 200 представители на бизнеса обмениха мнения за развитието на икономиката в страната и си пожелаха успех през 2016 година."Проучване и добив на нефт и газ" АД е една от 44-те най-добри компании в страната, отличени с наградите True Leaders, базирани на данни от официални източници за 2015 г., както и на признатата кредитна оценка на ICAP.

Наградените компании са лидер в своя сектор, с най-висока печалба, увеличен персонал и с висока кредитна оценка.

"Проучване и добив на нефт и газ" е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара. Компанията e с над 50-годишна история и осигурява над 700 работни места за висококвалифицирани инженери, геолози, геофизици, икономисти, специалисти и производствени кадри в нефтената индустрия.

Наградите True Leaders за поредна година имат за цел да насърчат положителните бизнес практики в България, като отдадат публично признание на заслужилите компании. На церемонията над 200 представители на бизнеса обмениха мнения за развитието на икономиката в страната и си пожелаха успех през 2016 година.