Кметът Пламен Стоилов подписа договор със софийската фирма „Веолия Енерджи Салюшънс България“ по обществената поръчка за енергиен мениджмънт на 7 сгради общинска собственост. Крайната цел е училищата „Васил Априлов“, „Ангел Кънчев“ и „Отец Паисий“, детските градини „Зора“ и „Русалка“ 1, залата за акробатика и залата за гимнастика в спортен комплекс „Локомотив“ и корпус Б в общежитието за средношколци да намалят сметките си за ток и парно. Фирмата, която бе единствен кандидат по поръчката, се занимава с инженерни дейности и технически консултации, а в съвета на директорите участват трима французи. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение осем месеца. 
В програмата за управление на общината за 2015-2019 г. е планирано подобряването на енергийната ефективност на множество обекти, за повечето от които има готови и одобрени проекти.